Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene ledenvergadering

terug naar overzicht

Donderdag, 30 augustus 2018

Botterboulevard 62

Maandag 24 september vind de uitgestelde editie plaats van de ALV. We starten om 20:00, komt u ook?


Agenda Algemene Leden Vergadering

Maandag 24 september 2018, aanvang 20:00 uur

Clubhuis HSV Haarlem e.o. Botterboulevard 62 Haarlem

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken / inventarisatie voor de rondvraag
 4. Notulen ledenvergadering 2017 en 2018
 5. Jaarverslag 2017 dagelijksbestuur
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verslag van de overige commissies
 8. Vaststelling contributie 2019
 9. Vaststelling begroting 2019
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezing en -samenstelling 
  - Kees Adema is per 4 juni 2018 uitgetreden als secretaris en bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. 
  - Peter Heeremans heeft aangegeven af te treden als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. 
  - Donald Pranger is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar als voorzitter. 
  - Kamiel Zorgman is statutair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
  - Rien boon heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen als voorzitter.
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting 
Evenals voorgaande jaren kunt u uw vragen over de financiĆ«le verslaglegging stellen via de mail. 
Op deze wijze kan ik u een goede onderbouwing van de verantwoording geven. Mochten er geen vragen zijn, dan wordt de verantwoording niet verder toegelicht.

In aanloop naar de Algemene Leden Vergadering op 24 september 2018 kunt u hier het jaarverslag van de vereniging downloaden om door te lezen.


Met vriendelijke groet

Jurgen Golstein