Meldpunt visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.
Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij als er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen enzovoort) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.
Wat te doen in geval van visstroperij?
In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen:
tel 0251 - 31 88 82. Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA's en/of het Meldpunt Visstroperij.

Wanneer je melding urgent is kun je buiten kantooruren bellen met het landelijke meldpunt visstroperijvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: (0900) 0388. Wij zorgen ervoor dat je melding discreet behandeld wordt en dat er actie wordt ondernomen. 

Of voor minder dringende zaken verzoeken wij u contact op te nemen met Hengelsportvereniging Haarlem e.o. per e-mail op info@hvhaarlem.nl of te bellen met tel: 023-5389354 . U kunt ook langs komen op openingstijden, het adres is: Botterboulevard 62 2022GA Haarlem.