Over ons

Over onze vereniging:

De Hengelsportvereniging Haarlem e.o ( H.V.H ) is de grootste sportvereniging van Haarlem en telt meer dan 8000 leden.

De vereniging bestaat al vanaf 1906 en voert sinds het samengaan in 1956 van de verenigingen
'Haarlemse Hengelaarsbond' en 'Tussen het Riet' de naam 'Hengelsportvereniging Haarlem'.
De vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Mid West Nederland en daardoor bij de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland. 

De vereniging huurt in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Bennebroek en de Haarlemmermeer de visrechten voor haar leden. Maar ook het recreatiegebied Spaarnwoude met ondermeer de Mooie Nel, de Binnen- en Buitenliede, Veer- en Hekslootpolder. En in de Haarlemmermeer nu ook de Groene Weelde.

De HVH geeft een eigen verenigingsblad uit dat 4 maal per jaar verschijnt onder de naam 'VISSERSVOER'. Dit zullen alle leden met een VISpas ontvangen.

De vereniging is zeer actief op het gebied van visstandbeheer omdat wij van mening zijn dat het water dat tenslotte de woonomgeving van de vis is van de best mogelijke kwaliteit behoord te zijn.
Als die kwaliteit goed is dan is het voor de sportvisser mogelijk om optimaal van zijn of haar sport en van de omgeving te genieten. Om dit te bereiken werkt de HVH nauw samen met de gemeente Haarlem om tot de beste resultaten te komen. 

We beschermen en verbeteren de visstand en werken (mee) aan actief waterbeheer. We zijn aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland. Sportvissen is op voetbal na de grootste sportbond en in Nederland vissen zo’n 1,2 miljoen mensen.

De werkgroep karper heeft een Spiegelkarper project opgezet voor de herintroducering van deze vis.

Binnen de HVH is een wedstrijdcommissie actief die jaarlijks diverse witvis en baars en roofviswedstrijden organiseren.

Er is er een actieve vliegvis afdeling binnen de vereniging.

De vereniging bezit een eigen bootsteiger aan het Spaarne onder de Schoterbrug.

Verder worden er voor de jeugd door de jeugdcommissie instructiebijeenkomsten gehouden waarin zij onder andere leren zorgvuldig met de vis en de natuur om te gaan. Ook worden er door Vismeesters met hun helpers veel lessen op scholen gegeven voor groep 7.


Omdat het bestuur van is mening dat er zo min mogelijk vergunningen nodig behoren te zijn om in zoveel mogelijk water te kunnen vissen heeft zij al het mogelijke viswater ingebracht in de Landelijke vergunning. Hierdoor is het mogelijk met deze vergunning in bijna 90 % van de wateren in Nederland te vissen . 

Daarnaast hebben de Federatie's haar water ingebracht in de Lijst Nederlandese Viswateren van Sportvisserij Nederland.