Bemonstering Delft

Visstand Bemonstering Delft

AFVISSEN WATER LANGS DE DELFTLAAN IN 2008.

Zaterdag 14 februari is door een aantal leden en met hulp van de Hr. van Rhee (beroepsvisser) de Delft afgevist tussen de jeugdherberg en de Pim Mulierlaan. Om 0900 uur was er een groep vrijwilligers aanwezig om een en ander uit te voeren en werd er gestart vanaf de brug bij de Jan Gijzenkade. De zegen werd vanaf deze locatie te water gelaten en ging richting brug bij de Pim Mulierlaan. Herhaaldelijk moest er worden gestopt omdat het net vastliep op takken en fietswrakken en meer van dit soort ongein. Gelukkig werkten de weergoden mee want de zaterdag ervoor tijdens het opschonen v/h water bij de bruggen was het storm en regen wat de klok sloeg. Ook toen hadden we een aardige hoeveelheid vuil aan de dreggen zitten. Het begon met een kinderwagen waaraan Andre en Frans vastzaten bij de Jan Gijzenbrug en waar na veel gemier alleen een gedeelte van boven water kwam. Ook lagen er veel takken van een in de verleden omgewaaide boom in het water. Onder het fietsbruggetje naar het Schoterkerkpad had iemand een vakantieverblijf gemaakt want er lag een grote matras en een ( k)oude Chinese maaltijd welke met veel bier was weggespoeld getuige de grote hoeveelheid lege bierflessen. Na een korte koffiebreak togen we naar de brug bij de Pim Mulierlaan waar we bij de eerste worp 4 fietsen hadden en Andre ving nog een grote aluminium vlaggenmast compleet met vlag!
Ruud en Jeroen haalden tijdens het zegenen nog eens 12 fietswrakken uit het water en ikzelf scoorde een fiets en een fossiele bromfiets merk Mobylette aan de zijde van de provinciale weg. Om 11 uur was er een koffiepauze verzorgd door Rien met de bekende gevulde koeken. Hierna gingen we weer verder met het laatste gedeelte waarbij ik tijdens het instappen in de boot tot groot vermaak van de omstanders bijna te water raakte. Het ging gelukkig net goed, jammer hè! 
 
Al met al hebben we ongeveer 800 meter water afgevist en het overgrote deel aan vis wat in het net zat bestond uit grote brasem hier en daar met een snoek(je) gelardeerd. Ongetwijfeld zal er door de rommel die in het water lag wel wat vis zijn ontsnapt. Alles werd onder publieke belangstelling gemeten en gewogen en op papier gezet Hierna werd een en ander op de vereniging onder het genot van een hapje en een drankje nog even geëvalueerd Ik wil hierbij de Gemeente reiniging en de kantonnier van de Provincie nog vriendelijk bedanken voor de medewerking en het afvoeren van de rotzooi. Ook de altijd weer trouwe vrijwilligers van de HvH weer bedankt voor de grote inzet. Het valt mij op dat dit altijd weer dezelfde mensen zijn die voor de vereniging klaar staan dus mocht u eens een keer willen helpen schroom dan niet om u aan te melden als vrijwilliger. We kunnen altijd mensen gebruiken en zorgen ervoor dat je een leuke dag meemaakt in de buitenlucht.