Vistand- en waterbeheer

Sportvissers willen graag water met een gezonde visstand én water dat goed bereikbaar en bevisbaar is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De gemeente en het waterschap maar ook Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn hier belangrijke partners in. We beheren meerdere viswateren waardoor er voor vrijwel iedere sportvisser een geschikt viswater is. De basis voor deze verantwoordelijkheid ligt in de Visserijwet. In deze wet is vastgelegd dat sportvisserijorganisaties (waaronder hengelsportverenigingen) en beroepsvissers als huurders van het visrecht bevoegd zijn het beheer van de visstand (waaronder het wegvangen en uitzetten van vis) uit te voeren

Waterbeheerders zorgen niet alleen voor droge voeten, maar hebben ook de zorg voor goed, biologisch gezond water. Door de Kader Richtlijn Water (KRW) is die zorg een plicht geworden. De KRW richt zich namelijk op het behalen van zowel chemische- als ecologische doelen waaronder de visstand (leeftijdsopbouw, soortensamenstelling, de ‘mate’ waarin soorten voorkomen).

Samen met onze partners hebben we veel kennis over de kwaliteit en de ecologie van het water en de visstand en zien onszelf als de natuurbescherming onder water.