SPORTVISSEN IN HAARLEM BEDREIGD

terug naar overzicht

Woensdag, 11 januari 2023

Op donderdag 12 januari 2023 wordt het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren besproken in de Commissie Beheer van de gemeente Haarlem. In de nota staat vermeld dat ‘vissen pijn en stress kunnen ervaren’ en dat ‘sportvisserij in strijd is met dierenwelzijn’. Voorgesteld wordt om ‘sportvissen uit te faseren in de gemeentelijke wateren’ door ‘sportvisvergunningen niet meer te verlengen en geen nieuwe sportvisvergunningen meer te verlenen’.  Verder wordt voorgesteld om geen toestemming meer te verlenen voor hengelevenementen en geen subsidie te verlenen voor (de promotie van) de visserij. Los van de gebruikte woorden is het duidelijk wat de bedoeling is: EEN VERBOD OP SPORTVISSEN IN HAARLEM. Op Facebook hebben we een oproep gedaan om naar de vergadering in de raadzaal van de gemeente Haarlem te komen

Als belangenbehartiger van sportvissen in Haarlem heeft de HV Haarlem spreektijd aangevraagd op de vergadering van 12 januari 2023. De inspreektekst zullen we binnenkort ook op de website plaatsen. Wij zijn het uiteraard absoluut niet eens met het voorstel om de sportvisserij uit te faseren en willen dan ook graag gebruik maken van het democratische recht om in te spreken aan het begin van de vergadering. Het college van B&W ziet ons ook als belanghebbende. In een preadvies zegt het college: “Over de actiepunten, die zoals u zegt discussie oproepen, zien wij het debat hierover in de commissie graag eerst tegemoet. Dit zijn onder meer het uit faseren van sportvissen in de Haarlemse wateren ….”. Het belangrijkste doel dat wij nastreven is dat de leden van de Haarlemse gemeenteraad weten dat er een hengelsportvereniging in Haarlem bestaat en dat die 8.200 leden heeft. Hiermee is het de grootste sportvereniging van Haarlem. Het gros van de raadsleden heeft echter geen idee wat de hengelsportvereniging allemaal doet. Door duidelijk te maken wat we allemaal doen, kunnen we duidelijk maken dat er meer kapot gemaakt wordt dan dat er wordt verbeterd. Hier geldt: onbekend, maakt onbemind. En als we niets van ons laten horen, dan wordt er over ons besloten in plaats van met ons. Daarom willen wij aan tafel zitten wanneer het over water en vis gaat. Wij zijn daar immers de experts in!

Proces
Voor alle duidelijkheid melden wij hier dat de definitieve behandeling van de initiatiefnota pas voor december 2023 op de kalender staat, maar dat we hier te maken hebben met een gesprek over het preadvies. Om echter geen enkele mogelijkheid verloren te laten gaan om van ons te laten horen, hebben wij verzocht om in te spreken.

Nu duidelijk is dat er ook in Haarlem een groeiende weerstand tegen sportvissen is, moeten wij als HV Haarlem aan de slag om meer contact met de samenleving en de politiek te zoeken en nog betere aan iedereen die het maar horen wil vertellen wat we allemaal doen. Alleen op die manier kunnen we als vereniging overleven. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Niet alleen om dit jaar mee te strijden voor het behoud van sportvissen in Haarlem, maar om een solide basis te leggen voor de toekomst van de sportvisserij in de Spaarnestad. Dat kunnen we doen door meer samen te doen, meer samen op te trekken. Wij gaan jullie binnenkort informeren over de wijze waarop we dit aan willen gaan pakken. Het bestuur van HV Haarlem kan dit niet alleen. Dat kunnen we alleen met elkaar.

Bestuur van Hengelsportvereniging Haarlem

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies